ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
มกราคม 22, 2019, 09:59:43 pm


Author Topic: The Changde Beauty Hospital 39 health blog  (Read 1299 times)

jlgrh3445

  • Newbie
  • *
  • Posts: 14
    • http://www.luxuryguccioutlets.com
    • Email
The Changde Beauty Hospital 39 health blog
« on: เมษายน 24, 2012, 03:11:44 pm »
those things a doctor       <P class=MsoNormal style=weight: normal mso-hansi-font-family: 'in Times New Roman,' family: 'Times New Roman' ; FONT-FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman,'  <B style== 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0 body; mso-ascii-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman,' the New Roman '; mso-hansi-font-family:' Times New Roman 'Watching Zhu Zhuren thin body, I am somewhat worried, Zhu Zhuren a few days before a heavy cold, high fever, a few days did not how to eat, a lot of people were emaciated. For a 65-old man, I'm a bit worried about her body too much for her this sense of professionalism deeply admire. Originally, hospital leaders arranged for her to take two days off, the old lady persisted in his refusal to rest   <SPAN class= <the SPAN style = : Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman' patients. Zhu Zhuren insisted on his exhausted body, still on time to hospital for treatment for patients,  <the SPAN style = font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.5pt -family: 'Times New Roman,'; mso-bidi-font-size: 10.5pt        just opened the door sections not sit down, You are not allowed to view links. Register or Login, and leaves come in a pair of old, wearing an old jacket, trouser legs spattered with the mud, You are not allowed to view links. Register or Login, a pair of her mud-covered boots, You are not allowed to view links. Register or Login, still holding a broken black umbrella , calloused hand firmly grabbed an old fertilizer bags the simple Pidai child.        Zhuzhu Ren, you have a cold better now? my wife's illness after healing has a lot of our family are very grateful to you as heavy as the day of your disease, You are not allowed to view links. Register or Login, and gave my wife to see a doctor, You are not allowed to view links. Register or Login, and now which a doctor like you. road spit just sit outside for half an hour we go one o'clock, You are not allowed to view links. Register or Login, we take a trip is not easy. : to replenish your body.   <P class = MsoNormal style = INDENT: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0 mso-char-indent-count: 1.0 -ascii-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman,' Zhuzhu Ren Ren; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman' also glad to two of your old and no source of income, this old hen or keep it, you can also selling point of money, say I'm better now, all right, thank you for your concern, but no thanks for your kindness. director of the body there is true, the voice sounds weak, to see the emotional Zhu Zhuren eyes are moist.   <P class = MsoNormal style = the INDENT: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0 'Times New Roman' Zhuzhu Ren , just our village there is a person's disease is also let you give the doctors a good, she was introduced I come looking for you, unfortunately, you also sick that day, so re-listen to this young girl said to have a high fever   <SPAN class=-ascii-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman,' ; mso-hansi-font-family: 'in Times New Roman' insisted came to the hospital to my doctor, you really a good doctor, my 10 years of gynecological diseases are all good. my body relaxed, and you do not know how much I appreciate you. our country earthworks sub- that virtual body to drink mother chicken soup to complement the body best, you try, certainly workable, you are also 60-year-old man, still have to pay attention to the body, or else the body tired out, Who gave those of us who see a doctor. ?    <SPAN style = ; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman' times like these scenes still touched me. As an assistant, I think for you to share more   <SPAN class= <the SPAN style = size: 10.5pt : 10.5pt Each time, as long as the patient in front of you, you always patience repeatedly asked, touching the belly diagnosis, urged patients precautions must be careful  <the SPAN lang = EN-US style = 10.5pt = FONT-FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-bidi-font-size: 10.5pt heartfelt respect and care. So that each patient can feel physical and mental  <the SPAN style = New Roman ', so that many patients feel that horrible medical treatment if they are not imagined.   <P class=MsoNormal style=family: 'Times, New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman,'; mso-bidi-font-size: 10.5pt : 'Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman,'; mso-bidi-font-size: 10.5pt  <the SPAN style = FONT-FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-bidi-font-size: 10.5pt always remember this oath. Teach me to be a good  <the SPAN style = 'Times New Roman,' doctors, the most noble medical ethics and vocation. I remember, as well as I have learned from your teaching by example is more valuable than professional knowledge. Thank you  <the SPAN style = -size: 10.5pt size: 10.5pt Sincerely wish you health and peace!  <SPAN lang=EN-US style=-FAMILY: Times New Roman 0cm 0cm 0pt
You are not allowed to view links. Register or Login