สุมหัว > โปรดอ่าน

แหวนเพชร ต่อไปทั้งหมดได้ตั้งความคิ

(1/1)

momoindy:
แหวนเพชร ต่อไปทั้งหมดได้ตั้งความคิดอธิษฐานว่า สมมติต่อไปจะได้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นพระอรหันต์ขอให้ร้อนไปถึงพระชนนี กับด้วยแรงพิษฐานของทั้ง 5 ท้าวพกาพรหมจึงไปมาจากที่ประทับแปลงตัวองค์เป็นกาเผือก แล้วเล่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version