เพลงอินดี้ไทย > โค้ด เพลงอินดี้ ไทย

วันที่หัวใจเคลื่อนไหว - Lonely Version

(1/1)

paul:

--- Code: ---<object width="300" height="80"><param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/1_BbGfm4sg"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://media.imeem.com/m/1_BbGfm4sg" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"></embed><a href="http://www.imeem.com/ifew/music/UQWLHAeF/potraite_lonely_version_forindycom/">วันที่หัวใจเคลื่อนไหว (Lonely Version - Forindy.com cut edition) - Potraite</a></object>
--- End code ---

วันที่หัวใจเคลื่อนไหว (Lonely Version - Forindy.com cut edition)

นายฟิวส์ตัดให้ครับ เอาตรงเสียงพูดเริ่มต้นกับตอนจบออก

scriptz:
ชอบเพลงนี้มาก

buddykeng:
ขอบคุณคับ เพลงถูกใจเลย  :D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version