เพลงอินดี้ไทย > โค้ด เพลงอินดี้ ไทย

MV เธอทั้งนั้น Groove Riders

(1/1)

ploycheeze:

--- Quote ---http://www.you2play.com/player/media_type,video/id,2135
--- End quote ---


--- Code: ---<object width="400" height="300"><param name="FlashVars" value="http://www.you2play.com/you2play/flash/vdo_player.swf?id=2e02afe1d733622886b4d5ae44177e2c_480_360&sitename=www.you2play.com&type=video&mid=2135"></param><embed src="http://www.you2play.com/you2play/flash/vdo_player.swf?id=2e02afe1d733622886b4d5ae44177e2c_480_360&sitename=www.you2play.com&type=video&mid=2135" width=400 height=300/></embed></object>
--- End code ---

buddykeng:
ถูกใจครับ  :D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version