เพลงอินดี้ไทย > โค้ด เพลงอินดี้ ไทย

ตั่น ตั๋ง ขอความกรุณา

(1/1)

gund:
<div style="width:300px;"><object width="300" height="110"><param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/JZeGZcP8iH"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://media.imeem.com/m/JZeGZcP8iH" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"></embed></object><div style="background-color:#E6E6E6;padding:1px;"><div style="float:left;padding:4px 4px 0 0;"><a href="http://www.imeem.com/"><img src="http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/" border="0"  /></a></div><form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/" style="margin:0;padding:0;">]<div style="width:300px;"><object width="300" height="110"><param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/JZeGZcP8iH"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://media.imeem.com/m/JZeGZcP8iH" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"></embed></object><div style="background-color:#E6E6E6;padding:1px;"><div style="float:left;padding:4px 4px 0 0;"><a href="http://www.imeem.com/"><img src="http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/" border="0"  /></a></div><form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/" style="margin:0;padding:0;">

buddykeng:
ใช้งานไม่ได้แล้ว  ???

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version