เพลงอินดี้ไทย > โค้ด เพลงอินดี้ ไทย

MV นิยาย(Navel) Moderndog

(1/1)

aCSHoLy:


http://www.youtube.com/watch?v=XEX3lr0GwFk


--- Code: ---<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XEX3lr0GwFk&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XEX3lr0GwFk&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
--- End code ---

Sososkso:
 :) :) :) :) :)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version